Podmínky použití

V následujících Podmínkách použití („Podmínky“) „my“, „nás“ a/nebo „naše“ znamená vlastníky této webové stránky https://kasinocz.com/ („Stránka“), její dceřiné společnosti, divize. a jakékoli přidružené společnosti (pokud existují).

Tyto Podmínky spolu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů tvoří úplnou smlouvu týkající se vašeho používání této Stránky (dále jen „Smlouva“).

Podmínky používání můžeme čas od času kdykoli změnit, aniž bychom vás o tom informovali zveřejněním takových změn na stránkách. Změny Podmínek použití jsou účinné okamžikem zveřejnění; Vaše další používání stránek a/nebo služeb dostupných na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím po zveřejnění jakýchkoli změn podmínek použití bude považováno za přijetí těchto změn. POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ PLATNÝMI PRO VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE MÁTE PRÁVO, OPRÁVNĚNÍ A SCHOPNOST VLASTNÍM JMÉNEM UZAVŘÍT TUTO SMLOUVU. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, nesmíte přistupovat na stránky ani je jinak používat.

Prohlašujete, že jste plnoletí a máte právo rozhodovat o používání her a herních stránek, které mohou zobrazovat formy reklamy.

Plnoletosti

Stránky nejsou navrženy ani určeny pro použití osobami mladšími 18 let. Používáním Stránek prohlašujete a zaručujete, že jste starší 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, nesmíte za žádných okolností a z jakéhokoli důvodu používat stránky.

Služby a materiály

Informace a materiály poskytované prostřednictvím Stránek, včetně, ale bez omezení na jakákoli data, text, grafika, obrázky, audio a video klipy, loga, ikony, software a/nebo odkazy (souhrnně „Materiály“), jsou určeny k informování o online kasinu a online kasinových hrách.

Stránka je poskytovatelem nezávislých informací a doporučení pro lidi se zájmem o hraní online kasin. Veškeré informace uvedené na Stránce slouží pouze pro informační účely a za žádných okolností by neměly být vykládány jako právní poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství, herní poradenství, hazardní hry nebo jakékoli jiné poradenství. Před jakýmkoli rozhodnutím na základě rizika se vždy poraďte s odborníkem.

Pokud se rozhodnete hrát hazardní hry, doporučujeme, abyste se před hraním online nebo offline hazardních her seznámili s místními zákony. Jste výhradně odpovědní za pochopení místních zákonů o hazardních hrách a jejich přísné dodržování. Používáním stránky souhlasíte a berete na vědomí, že stránka neposkytuje žádné autoritativní nebo kvalifikované rady týkající se zákonnosti online nebo offline hazardních her, že poskytuje jakékoli záruky nebo záruky přesnosti nebo správnosti takových informací, že se zříká jakékoli odpovědnosti související se spotřebou a používáním takových informací a že nesete výhradní odpovědnost za pochopení a dodržování zákonů o hazardních hrách, které se na vás vztahují ve vaší jurisdikci.

Hazardní hry, včetně kasin a mimo jiné pokeru, jsou ze své podstaty riskantní. Neočekávejte ani nenaznačujte, že jakékoli informace obsažené na Stránce sníží nebo sníží riziko prohry, pokud se rozhodnete hrát poker nebo hrát o peníze. Používáním stránek nebo jejich služeb souhlasíte a berete na vědomí, že hraní jakékoli hry o skutečné peníze nebo o skutečné peníze je riskantní činností, která může mít za následek finanční ztrátu, a hraním hazardních her můžete ztratit část nebo všechny peníze, které si nastavíte jako výsledek. taková činnost. Souhlasíte s tím, že my a naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, dodavatelé, přidružené společnosti nebo zástupci neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou utrpíte v důsledku takových činností.

Upozorňujeme, že nejsme provozovatelem hazardních her ani poskytovatelem žádných hazardních služeb a nemáme nad nimi žádnou kontrolu. Tyto stránky nepřijímají ani neumožňují hazardní hry.

Stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran. Stránky neovlivňují obsah takových webových stránek třetích stran a nenesou za takový obsah odpovědnost. Doporučujeme vám, abyste si před účastí v hazardních hrách pečlivě přečetli všechny podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran.

Práva k duševnímu vlastnictví

Stránky a veškerý jejich obsah a materiály, včetně jakýchkoli informací, textu, návrhů, jmen, log, ikon, grafiky, obrázků a softwaru (“Obsah”) jsou chráněny autorským právem a zákony o duševním vlastnictví. Obsah je naším majetkem chráněným autorským právem nebo majetkem našich poskytovatelů licence nebo nabyvatelů licencí.

Všechny ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy a obchodní úpravy jsou majetkem nás a/nebo našich poskytovatelů licencí nebo držitelů licencí.

Neudělujeme vám žádné licence ani práva s ohledem na Stránku a Obsah. Stránky a obsah můžete používat výhradně pro osobní použití a nikoli pro komerční účely. Jakékoli použití Stránek v jakékoli formě je zakázáno. Nedodržení podmínek konc.

Zneužití obsahu by mělo být považováno za porušení autorských práv.

Uživatelský návrh

Jako uživatel Stránek můžete zasílat své komentáře, které mohou obsahovat textový obsah a případně fotografie, videa, obrázky, zvukové soubory, jiné typy obsahu a odkazy na takový obsah, jak je webem povoleno (souhrnně „Uživatel Podání“). Budete výhradně odpovědní za své vlastní Uživatelské příspěvky a důsledky jejich zveřejnění nebo zveřejnění. S ohledem na Uživatelské příspěvky prohlašujete, prohlašujete a/nebo zaručujete, že: Uživatelské příspěvky jsou vaším původním dílem a že vlastníte nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy a oprávnění k používání Uživatelských příspěvků.

Souhlasíte s tím, že nebudete odesílat jako součást žádných uživatelských příspěvků žádné materiály, které jsou chráněny autorským právem, obchodním tajemstvím nebo jinak podléhají vlastnickým právům třetích stran, včetně práv na soukromí a publicity. pokud nejste vlastníkem takových práv nebo nemáte povolení od jejich právoplatného vlastníka a nezbytné souhlasy od jakékoli osoby, jejíž osobní údaje jsou obsaženy v takovém materiálu, zveřejnit materiál a udělit nám všechna zde udělená licenční práva. Kromě toho zaručujete a prohlašujete, že zveřejníte jakékoli patenty, které jste podali, nebo nevyřízené přihlášky, které se jakýmkoli způsobem týkají vašeho uživatelského příspěvku.

Vaše povinnosti

Než začnete používat služby jakékoli webové stránky třetí strany, na kterou je odkazováno na této stránce, musíte zajistit, že dodržujete platné zákony ve vaší oblasti, a to i v případě, že jste ve vaší jurisdikci plnoletí pro hraní hazardních her.

Stránku a obsah musíte používat pouze pro osobní potřebu a nikoli v rozporu s I

Sekce práv duševního vlastnictví.

Kompenzace

Tímto nás zbavujete odpovědnosti a zavazujete se nás chránit před jakoukoli ztrátou, škodou, náklady, závazky a výdaji (včetně, bez omezení, právních poplatků a jakýchkoli částek, které máme zaplatit třetí straně při řešení jakéhokoli sporu nebo nároku nebo na radu našich právních poradců), které nám vznikly nebo které jsme utrpěli v důsledku jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek z vaší strany nebo v důsledku jakéhokoli tvrzení, že jste porušili jakékoli ustanovení těchto podmínek.

Třetí strany

Můžeme navázat partnerství s třetími stranami, které vám umožní přístup k takovým webovým stránkám třetích stran přímo z našich stránek. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Nekontrolujeme obsah žádných zdrojů nebo webových stránek třetích stran a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost, včetně jakékoli škody nebo ztráty, která může vyplynout z vašeho používání. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená naši podporu webu. Jakékoli takové propojené webové stránky používáte na vaše vlastní riziko. Doporučujeme vám, abyste provedli svůj vlastní průzkum a náležitou péči o těchto třetích stranách a jejich produktech a službách.

Odmítnutí odpovědnosti

STRÁNKA A JEJÍ MATERIÁLY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. V maximální míře přípustného platného práva se vzdáváme všech záruk, které jsou zřejmé nebo předpokládané, včetně mimo jiné předpokládaných záruk zákona, nereagování na práva, přesnosti, obchodní vhodnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, jakož i jakékoli záruky poskytnuté M z průběhu obchodu, POSTUPU ČINNOSTI NEBO VYUŽITÍ OBCHODOVÁNÍ. Nezaručujeme, že vaše používání stránek nebo materiálů bude nepřerušené, nezaměnitelné nebo bezpečné, že závady budou opraveny, nebo že stránka (nebo jakákoli její část, včetně materiálů), server(y), na kterých stránky jsou zveřejněny nebo software neobsahuje viry nebo neobsahuje viry nebo JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. POTVRZUJETE, ŽE JSTE ODPOVĚDNÍ ZA ZÍSKÁNÍ A ÚDRŽBU VEŠKERÉHO POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A DALŠÍHO VYBAVENÍ POTŘEBNÉHO K PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A VEŠKERÉ POPLATKY S TÝM SOUVISEJÍCÍ. PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A SVÉ DŮLEŽITÉ NA NĚ. ŽÁDNÝ NÁZOR, RADY NEBO PROHLÁŠENÍ, AŤ NA STRÁNKÁCH, V MATERIÁLech ČI JINAK, NEVYTVOŘUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU JAKÉHOKOLI DRUHU. VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A

JAKÉKOLI MATERIÁLY A SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY JSOU PLNĚ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. Tato část platí bez ohledu na to, zda jsou služby poskytované na Stránce placenými službami. Platné zákony nemusí umožňovat vyloučení určitých záruk, takže určitá vyloučení zde uvedená nemusí v tomto ohledu platit.

Zřeknutí se odpovědnosti

NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍKLADOVÉ, TRESTUJÍCÍ NEBO JINÉ ŠKODY (VČETNĚ, OMEZENÍ, ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU DAT NEBO ZTRÁTU ZISKU), NEBO ZA KONTROLU NEBO ZA JINÉ KONTROLY U STRÁNKY A/NEBO MATERIÁLŮ OBSAŽENÝCH NA STRÁNKÁCH SE OBJEVÍ MATERIÁLY, JAKÉKOLI ODKAZY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JAKÉKOLI PRODUKTY NEBO SLUŽBY ZAKOUPENÉ PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍCH STRAN. VAŠÍM JEDINÝM NÁPRAVOU NA NESPOKOJNOST S STRÁNKAMI, MATERIÁLY NEBO JAKÝKOLI ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZASTAVIT POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, MATERIÁLŮ NEBO ODKAZŮ NA WEBOVÉ STRÁNKY, JAK JE TO PLATNÉ.

SPOLEČNOST NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA OBSAH ŽÁDNÉHO OBSAHU TŘETÍCH STRAN NA STRÁNCE NEBO WEBOVÉ STRÁNCE TŘETÍ STRANY PŘÍSTUPNÉ Z TÉTO STRÁNKY A NEZARUČUJE PŘESNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA WEBU TŘETÍCH STRAN ANI JEJICH STRÁNKÁCH.

Zodpovědnost Administrace stránek a Uživatele

Naše stránky a správa nenesou žádnou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami na těchto stránkách, nezaručují bezpečnost informací zveřejněných Uživatelem na našich stránkách, stejně jako nepřetržitý provoz informačního zdroje.

Tato Smlouva nabývá platnosti od okamžiku, kdy Uživatel navštíví stránky, a rovněž si vyhrazuje právo jednostranně změnit tuto smlouvu dle vlastního uvážení.

Author Petra Svoboda

Petra Svoboda je šéfredaktorkou Kasinocz.com. Neustále sleduje trendy v českém hazardu. Petra ze všeho nejraději dělá recenze na nové automaty.